Tegevusalad

I Ehitiste ja rajatiste ehitamine

Ehitiste püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine koos tehnosüsteemidega, kasutuslubade vormistamine

II Ehitiste ja rajatiste projekteerimine

Ehitiste eelprojektide, põhiprojektide ja tööprojektide koostamine koos ehitusloa hankimisega