Tööstushoone ventilatsiooni ja heitgaaside neutraliseerimisseadme (VOCSIDIZER’i) paigaldus ning infrastruktuuri väljaehitamine