Tegevuspoliitika

TELOR EHITUSED OÜ juhtkond on sõnastanud ettevõtte tegevuspoliitika, kui oma tegevuse peamise eesmärgi ning kus antakse edasi ka ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaalased veendumused ja taotlused. Tegevuspoliitikat selgitatakse kõikidele töötajatele juhtkonna esindaja poolt erinevatel koolitustel ja koosolekutel, ühtlasi on see pidevalt kättesaadav (avalikkusele ja ettevõtte heaks või nimel tegutsevatele isikutele) ettevõtte juhtimissüsteemi käsiraamatus.

TELOR EHITUSED OÜ tegevuse eesmärgiks on

pakkuda oma tellijatele kvaliteetseid ja konkurentidest paremaid ning keskkonnasõbralikke teenuseid ehituse peatöövõtu valdkonnas, tagades sellega oma töötajate, tellijate ja ühiskonna jätkuva rahulolu

TELOR EHITUSED OÜ tegevuspoliitika põhineb:

  • kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest lähtumisel;
  • pideval tellija soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamisel ja analüüsil, eesmärgiga vastata tema ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
  • selgel, lihtsal ja juriidiliselt korrektsel asjaajamisel;
  • tellijale kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta ehitise üleandmisel;
  • kvalifitseeritud koostööpartnerite kasutamisel, veendudes nende võimes tegutseda vastavuses kokkulepitule;
  • keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamisel ja saastamise vähendamisel ehitustegevuses;
  • personali järjepideval koolitamisel võimaldades omandatut rakendada;
  • ettevõtte juhtimissüsteemi pideval parendamisel ja täiustamisel.

Tegevuspoliitika sobivus organisatsiooni tegevuse alusena vaadatakse regulaarselt üle juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus.